Johtava leluvalmistaja vahvistaa tunnettuuttaan ja tavoittavuuttaan maailmanlaajuisesti

 


Lue, kuinka autoimme suurta lelualan yritystä vahvistamaan brändinsä tunnettuutta, lisäämään asiakasuskollisuutta ja parantamaan viestinnän yhdenmukaisuutta eri puolilla maailmaa – budjetin rajoissa.


Haaste

Yhtenä maailman suurimmista lelu- ja pelibrändeistä tällä yrityksellä on asiakkaita ja henkilöstöä ympäri maailman. 

Maailmanlaajuisten sisältötarpeiden osalta jokainen tiimi vastasi aiemmin omista käännöksistään – eli joko teki ne talon sisällä tai ulkoisti ne pienille paikallisille käännöstoimistoille Euroopassa. Hajautettu lokalisointiprosessi johti

-> sisäiseen tehottomuuteen

-> epäyhtenäiseen laatuun ja viestintään eri tuoteryhmissä ja markkinoilla

-> epätietoisuuteen lokalisoinnin kokonaiskuluista.

Ratkaisu

Pitkäkestoinen kumppanuus Acoladiin kuuluvan Amplexorin kanssa alkoi kehittyä kohti kattavan ja skaalautuvan sisällön globalisointistrategian kehitystä, toteutusta ja ylläpitoa.

Työskentelimme leluvalmistajan brändäys- ja suunnitteluosastojen johdon kanssa luodaksemme globaalin viestin, joka sekä noudattaisi yrityksen äänensävyä että puhuttelisi kutakin paikallista yleisöä. Painopiste oli brändiviestinnän parantamisessa ja kulujen säästämisessä, ja asiakas määritteli yhteiset tavoitteet ja suorituskykymittarit, joilla projektin menestystä voitaisiin mitata. 

Seuraavaksi keskustelimme strategiasta asiakkaan sisäisen lokalisointitiimin kanssa . Kun kaikki brändäys- ja lokalisointitiimit oli saatu työskentelemään kohti yhteistä tavoitetta, meistä tuli yrityksen pääkumppani. 

Yhden maailmanlaajuisen palvelujentarjoajan valitseminen auttoi keskittämään kaikki käännöstenhallintajärjestelmät ja tehostamaan käännös-, oikoluku- ja laadunvarmistustyönkulkuja eri maissa. Lokalisoinnin yhtenäistäminen tuotti välittömästi kustannussäästöjä ja paransi sisällön laatua kaikilla alueilla. 

Pian palvelumme laajentuivat kattamaan verkkosivujen, multimedian ja sovellusten lokalisoinnin, kansainvälisen hakukoneoptimoinnin ja dubbaukset.

”Luomalla yhdessä skaalautuvan globalisaatiostrategian pystyimme auttamaan johtavaa leluvalmistajaa menestymään maailmanlaajuisilla markkinoilla!”

Asiakaspäällikkö,
Amplexor (osa Acoladia)

”Kun keskitimme kaikki globalisaatiotoimemme yhteen paikkaan, monikielinen sisältömme sai uutta potkua ja saimme suunnattua yhdenmukaisempaa brändiviestintää kuluttajille ympäri maailmaa.”

Johtaja, Brändi ja pakkaukset,
maailmanlaajuisesti toimiva leluvalmistaja

Tulos

  • Välittömiä kustannussäästöjä ja täydellinen näkyvyys lokalisointikuluihin
  • Sisällön laatu ja yhdenmukaisuus paranivat eri kanavissa ja markkinoilla
  • Brändin tunnettuus kasvoi ja asiakasuskollisuus vahvistui
  • Uusien tuotteiden markkinoille tuominen nopeutui

Yli kymmenvuotisen kumppanuuden aikana tämä globalisaatiostrategia on vahvistanut yrityksen tunnettuutta ja asiakasuskollisuutta kaikilla markkinoilla. 

Lokalisoinnin keskittäminen paransi kaikkien tiimien tehokkuutta ja toi näkyviksi kaikki käännöksiin liittyvät kulut. Yhtenäistetty käännösmuisti rikastutti yrityksen kansainvälistä sanastoa, nopeutti markkinoille pääsyä ja paransi sisällön laatua ja uudelleenkäyttöä. Kaikki tiimit lähettävät, hallitsevat, seuraavat ja tarkistavat käännöksiä nyt samassa paikassa. 

Prosessien kehittämisen ja sisältöratkaisujemme ansiosta uusien tuotteiden julkaisemista ja markkinoille tuomista on pystytty jouduttamaan

Lisäksi brändi näyttäytyy nyt yhtenäisenä kaikille kuluttajille!

Jutellaan

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa