Tapaustutkimus

Aon: Vakuutuspalvelujen viestintä maailmanlaajuisilla markkinoilla


Asiakas

Aon on maailman johtava asiantuntijapalveluyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman riskienhallinta-, eläke- ja terveysratkaisuja – yhä tärkeämpiä ja ajankohtaisempia aiheita globaalissa taloudessa. Yrityksellä on 50 000 työntekijää 120 maassa. Se tuottaa dataa ja analytiikkaa, joka vähentää epävakautta, parantaa suorituskykyä ja auttaa asiakkaita saavuttamaan parempia tuloksia.


Haaste

Maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä Aonilla oli tarve tuottaa erilaisia sisältöjä ja asiakirjoja useilla kielillä, jotta se voisi täyttää sekä kansainvälisen henkilöstönsä että eri puolilla maailmaa toimivien asiakkaidensa tarpeet.

  • Tehokas viestintä kaikilla toimintamarkkinoilla
  • Erinomainen laatu kaikilla kielillä
  • Teknistä erikoissisältöä useissa eri muodoissa
  • Kiireellisten käännösten nopeat toimitusajat
  • Erilaiset tekniset vaatimukset ja terminologia palvelulinjoittain ja liiketoiminnoittain (henkilöstöhallinto, markkinointi, lakiasiat, jne.)

Ratkaisu

Acolad on tarjonnut Aonille käännöspalveluita vuodesta 2007 lähtien. Yhteistyössä oli mukana monia sidosryhmiä eri liiketoiminnoista, joten kumppanuudessa tarvittiin ketterää projektinhallintaa.

Aloitimme perustamalla asiakkaalle omistautuneen tiimin, jossa pääkoordinaattori toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja projektipäällikkö vastaa Aonin käännöspyyntöjen hallinnasta. Muodostimme myös kääntäjätiimejä, jotka pystyvät vastaamaan Aonin vaatimuksiin liiketoiminnoittain ja asiakirjatyypeittäin.

Pääkoordinaattori järjestää säännöllisiä tapaamisia Aonin hankintaosaston ja käännöspyyntöjä tekevien henkilöiden kanssa kerätäkseen mahdollisimman paljon palautetta Acoladin hoitamista projekteista. Palaute on auttanut meitä kohdentamaan parhaat resurssit jokaiseen projektiin ja myös parantamaan prosesseja jatkuvasti. Tavoitteena on optimoida asiakkaan investointi ja täyttää heidän käännöslaatuun ja toimitusaikoihin liittyvät odotuksensa.

Toimitusaikoja tiivistettiin siten, että asiantuntijan tarkistus ja oikoluku tehtiin välittömästi käännöksen jälkeen. Erilaisten käännöstyökalujen, asiakaskohtaisten käännösmuistien ja terminologiasanastojen avulla voimme myös varmistaa, että brändi pysyy yhtenäisenä kaikilla kielillä ja että yritys noudattaa paikallisia vaatimuksia – aikatauluista tinkimättä.

Käännöstarpeemme kasvavat vuosi vuodelta, ja Acolad tietää, miten nämä tarpeet täytetään. Heillä on tehokas laadunvalvonta ja kyky noudattaa tiukkojakin aikatauluja. Vuosien mittaan kumppanuutemme Acoladin kanssa on vahvistunut entisestään, sillä heillä on vahvaa osaamista vakuutustoimintamme erityispiirteistä.

Alexandre Boitard, hankintaosasto, Aon

Tulos

Acolad on tehnyt tiivistä, luottamukseen perustuvaa yhteistyötä Aonin sidosryhmien kanssa jo yli 14 vuoden ajan. Asiakkaamme on osoittanut olevansa erittäin tyytyväinen kääntäjätiimien päivittäin tuottaman sisällön laatuun, oikea-aikaisiin toimituksiin ja yhteistyöhön pääkoordinaattorin kanssa.

Pitkäaikaisen kumppanuuden onnistumiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea seuraavat tekijät:

Kyky tuottaa vakuutusalan käännöksiä useissa kieliyhdistelmissä

Aonin kansainväliset asiakkaat toimivat kaikkialla maailmassa, ja me olemme auttaneet Aonia viestimään yleisöjensä kanssa useilla eri kielillä Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa.

Todellista teknistä asiantuntemusta vakuutus- ja jälleenvakuutusalalla

Tiimimme käsittelevät päivittäin teknisesti vaativia aiheita, joten kaikilla kääntäjillä on todistettua, syvällistä osaamista vakuutus- ja jälleenvakuutusalalta mutta myös muilta asiakkaan liiketoiminnan osa-alueilta. Näitä ovat esimerkiksi vahinkovakuutukset, terveys ja hyvinvointi, matkavakuutukset, omaisuus- ja tapaturmavakuutukset, kaupallisen riskin ratkaisut ja jälleenvakuutus.

Monipuoliset sisältömuodot liiketoiminnoittain

Aon tuottaa paljon erilaisia sisältötyyppejä, joten kääntäjiltä vaaditaan myös kokemusta monista eri liiketoiminnoista, kuten henkilöstöhallinnosta, lakiasioista ja markkinoinnista, sekä näiden toimintojen julkaisemista sisältömuodoista, esimerkiksi verkkosivujen sisällöistä, hyvinvointiraporteista, sopimuksista ja käyttöoppaista.

Joustavuus ja nopea reagointikyky tiukoissa aikatauluissa

Kaikkien käännösten on oltava ehdottoman tarkkoja riskien minimoimiseksi, mutta sen lisäksi Aon on saanut Acoladista joustavan ja nopeasti reagoivan kumppanin, joka sitoutuu tiukkoihin aikatauluihin.

Loppusanat

Tulevaisuuden kumppanuus

Erinomainen asiakassuhde ja onnistunut yhteistyö johtivat seuraavaan vaiheeseen: Aon-konserni keskitti Acoladille kaikki käännöstarpeensa Euroopassa.

Acolad on parhaillaan toteuttamassa Aonille keskitettyä asiakasportaalia, joka yksinkertaistaa käännösten hallintaa.

Yhteistyöalusta tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden automatisoida lokalisoinnin työnkulkuja. Nämä hyödylliset ominaisuudet auttavat Aonia tarjoamaan palveluita maailmanlaajuisille markkinoille ja saavuttamaan kansainväliset kasvutavoitteensa.

Tiimimme työskentelevät Aonin pitkän aikavälin sisältökumppanina ja ovat jo kääntäneet tuhansia sanoja useille kielille. Muutamia esimerkkejä mainitakseni: yli 56 000 sanaa vain yhdeksässä tapaustutkimuksessa, useita sisäisiä koulutusmateriaaleja henkilöstöhallinnolle, IPID-vakuutustuote-esitteitä, käytännön oppaita ja tietysti yli 30 000 sanaa Aonin arviointiratkaisujen verkkosivustolle.

Marion Baude, asiakkuusjohtaja, Acolad