Turvallisuus ja tietoturva

Sisäänrakennettu yksityisyydensuoja, tietojen hallinta ja integroitu seuranta

Päästä päähän -vaatimuksenmukaisuusstrategiat

Tietosuojan merkitys kasvaa kaikkialla maailmassa, ja Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on ollut esikuva tietoturvalakien säätämiselle eri puolilla maailmaa. Lakien tarkoituksena on suojata henkilötietoja ja yksityisyyttä, joten hyödykkeitä ja palveluita tarjoaviin organisaatioihin on kohdistunut uusia vaatimuksia.

Asiakirjojen hallintaan, asiainhallintaan, liiketoimintaprosessien hallintaan (business process management, BPM) tai markkinointiteknologioiden käyttöön liittyy tyypillisesti paljon asiakkaiden, työntekijöiden tai jopa yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksilla on siis maailmanlaajuisia vaikutuksia yritysten sisällönhallintajärjestelmiin ja digitaalisen kokemuksen alustoihin.

Euroopassa tietoturva-asetuksen noudattamatta jättäminen voi tuoda sakot, joiden suuruus on jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 % vuosittaista liikevaihtoa vastaavasta summasta. Tietosuoja tulee huomioida kaikkialla maailmassa, sillä asiakkaiden luottamus voi vaarantua, jos et noudata tietoturvasäädöksiä ja -lakeja.

GDPR-verkkokoulutus varmistaa, että työntekijät noudattavat vaatimuksia

GDPR-verkkokoulutuspaketti on helppo tapa parantaa yrityksesi tietoturvastrategiaa ja perehdyttää työntekijäsi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusvaatimuksiin.

Tietoinventaario ja asiakirjojen tietojen hallinta
 • Paranna tietoturvaa tunnistamalla, mitä henkilötietoja sinulla on ja missä niitä säilytetään. Teetä laaja tietokartoitus yrityksen tietokannoista, arkistoista tai järjestelmistä (fyysiset tai digitaaliset resurssit).
 • Ymmärrä lakiin perustuvat vaatimukset, jotka liittyvät toimintaasi ja kohdistuvat tietojen keräämiseen, käsittelyyn, tallentamiseen ja säilyttämiseen.
 • Suojele henkilötietoja keskitetyssä sijainnissa ja digitoi paperiset dokumentit tietojen poimintaa ja fyysisten asiakirjojen tuhoamista varten.
 • Luokittele tiedot automaattisesti edistyneen metadatan hakemisen, indeksoinnin ja analyysin avulla. Samalla voit havaita sisältöpohjaiset vaatimuksenmukaisuusongelmat ja mahdollisuudet.

Informaation hallinta ja tietojen minimointi

 • Tee henkilötietojen työnkuluista täysin läpinäkyviä, mukaan lukien suostumusten hankintaan sekä käyttäjien toimenpiteiden ja sisältömuutosten tallentamiseen liittyvät prosessit.
 • Tue tietoturvaa ja tietojen minimointivaatimuksien toteutumista pitämällä rekisteriä prosessointitoimista, sujuvoittamalla luovutusprosesseja ja automatisoimalla säilyttämisaikataulut.
 • Varmista toimiva hallinnointi tiedonsaantioikeuksilla, kirjausketjuilla, tarkennetuilla hauilla, automaattisella menettelytapojen täytäntöönpanolla ja muokattavilla ilmoituksilla ja raporteilla.
 • Sisällytä vaatimustenmukaisuus automaattisesti osaksi tietoturvastrategiaa ja suhtaudu siihen olennaisena osana kaikkia tulevia projekteja tai tuotteita. Tee tietosuojasta saumaton osa organisaatiosi jokapäiväistä toimintaa.
Vaikutukset yksityisyyteen ja riskien arviointi
 • Estä tietojen menetys ja tietojen luvaton käyttö tai julkistaminen yrityksen käytöntöihin ja loppukäyttäjän lupiin perustuvilla kirjausketjuilla, joiden väärentäminen on mahdotonta.
 • Ota käyttöön turvajärjestelmiä ja riskinhallintasuunnitelmia, joilla voit estää tietojen menettämisen, luvattoman käytön ja julkistamisen sekä järjestelmään tunkeutumisen.
 • Vältä arkaluoteisten tietojen leviäminen ja paljastuminen dynaamisilla tietojenhäivytystekniikoilla (salanimet tai anonymisointi).
 • Hallinnoi tietoja kaikissa dokumentoinnin vaiheissa tietojen luonnista niiden säilytykseen yrityksen tiloissa tai pilvipalveluissa aina tietojen jakamiseen sisäisesti tai ulkoisesti.

Rekisterien hallinnointi ja vaatimustenmukaisuusarviot

 • Arvioi järjestelmiesi läpinäkyvyyttä ja niissä esiintyviä vastuuvelvollisuuteen liittyviä toimia. Näin tuet tietojen suvereniteettia ja täytät pitkäaikaiseen säilyttämiseen kohdistuvat vaatimukset.
 • Pienennä riskiä siitä, että toimintakulujen menot kasvavat tai yritykseesi kohdistuu seuraamuksia tai oikeudellisia sanktioita. Tähän kuuluvat myös riita-asioista syntyvät kulut tai suurten tietomäärien prosessointiin liittyvät tutkimukset.
 • Käsittele tehokkaasti tietopyyntöjä ja tietosuojaloukkauksia koskevia ilmoituksia räätälöidyllä asiainhallintajärjestelmällä, joka automatisoi työnkulut.
 • Osoita vaatimuksenmukaisuuden jatkuva noudattaminen toistuvilla tarkastuksilla, joilla ansaitset luottamusta ympäri maailmaa, nostat brändin mainetta ja parannat asiakkaiden sitoutumista.
Aiheeseen liittyvää sisältöä

GDPR: yritys- ja asiakaskeskeinen lähestymistapa

Lataa ilmainen e-kirja, jonka avulla ymmärrät GDPR:n tuomat merkittävimmät muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset. Auta yritystäsi valmistautumaan uuteen tapaan käsitellä tietosuojaa.

Voimme auttaa sinua saavuttamaan yksityisyys-, turvallisuus- ja vaatimuksenmukaisuustavoitteesi

Ota selvää, mitä voimme tehdä yrityksesi turvallisuussääntöjen vaatimuksenmukaisuustavoitteiden saavuttamiseksi