Prosessiautomaatio

Paranna yleistä tehokkuutta, varmista vaatimustenmukaisuus ja vähennä kuluja! Kokonaisvaltainen ratkaisumme auttaa reagoimaan nopeammin ja palvelemaan asiakkaita paremmin.

Digitalisoi ja automatisoi liiketoimintaprosessit nopeasti ja edullisesti

Digitaalinen teknologia muovaa kilpailuympäristöä nopeammin kuin koskaan aiemmin. Vakioidut liiketoimintaprosessit eivät enää vastaa odotuksia, joita asiakkailla on digitaalisille kosketuspisteille ja reaaliaikaiselle kanssakäymiselle.

Hyvä uutinen on, ettäAcolad voi auttaa sinua sopeutumaan joustavasti nykyajan dynaamisiin työnkulkuihin, joiden keskiössä ovat yhteistyö ja tiedonjako. Työkalumme tukevat sisällön integrointia, liiketoimintaprosessien kehittämistä, tuottavuutta ja yhteistyötä ja auttavat korvaamaan perinteiset työnkulut mukautuvilla ratkaisuilla.

Low-code-alustaan pohjautuva tapaustenhallinta OpenText AppWorksilla

Katso, kuinka voit mukauttaa järjestelmäsi ja prosessisi asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ratkaisun lähtökohtana on vain vähän koodaamista vaativa low-code-alusta.

Asiakirjanhallinnan automatisointi AppWorksissa

Katso, kuinka SmartDocuments-mallit helpottavat metatietojen käsittelyä AppWorksissa.

Käyttötapaukset

Low-code-kehitys

Vedä ja pudota -mallinnus ja valmiit komponentit auttavat kehittämään nopeasti sovelluksia, jotka vastaavat aidosti käyttäjien tarpeita.

Prosessiautomaation hyödyntäminen

Seuraa toimintojen tilaa ja automatisoi prosessit älykkäästi raporttien, koontinäyttöjen ja tiedonkeruutoimintojen avulla.

Sopimukset ja tilinhallinta

Kasvata liikevaihtoa ja asiakastyytyväisyyttä nopeuttamalla lainojen tai vakuutusten käsittelyä ja hyväksyntää.

Lakiasiain tapaustenhallinta

Seuraa tehokkaasti tapausten määräaikoja, pidä järjestyksessä asiakkaiden tiedot, aikataulut ja tapaamiset ja kirjaa ylös laskutettava aika.

Sosiaalipalveluiden tapaustenhallinta

Vapauta henkilöstö rutiinitöiden parista palvelemaan kansalaisia ja vähennä paperityön, valitusten ja petosten määrää.

Tilintarkastukset

Hallinnoi tarkastusta alusta loppuun: aloita suunnittelusta, tarkistuslistojen luomisesta ja tiedonkeruusta ja raportoi lopulta asioiden tilasta ja tuloksista reaaliaikaisesti.

Myymälähallinta

Hallitse tehokkaasti esimerkiksi inventaaria ja työvuorolistoja ja tarjoa asiakkaille sujuva myymäläkokemus.

Henkilöstöhallinnon tapaustenhallinta

Valmistele, hallinnoi ja tallenna hallituksen, osaston tai tiimin kokousasiakirjoja. Jaa asialista osallistujille, seuraa sovittujen tehtävien suorittamista, järjestele ja tallenna tulokset ja säilytä arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus.

Lupahallinta

Varmista lupakäytäntöjen noudattaminen hallinnoimalla lupia ja niihin liittyviä tietoja aina lupavaatimuksista uusimispäiviin.

Digitaalinen postihuone

Nopeuta vastaamista asiakkaille varmistamalla, että kaikki saapuvat ja lähtevät viestit toimitetaan välittömästi oikeille vastaanottajille.

Kumppanimme tapaustenhallinnassa ja liiketoimintaprosessien hallinnassa

OpenText | AppWorks

Prosessilähtöiseen asiakirjanhallintaan erikoistunut AppWorks auttaa meitä luomaan nopeasti prosesseja, mukauttamaan ne asiakkaan tarpeisiin ja integroimaan ratkaisut Documentumiin ja OpenText Content Serveriin. 

Opentext | Documentum

Documentum on todellinen asiakirjanhallinnan voimanpesä: luotettava, skaalautuva ja monipuolinen.

Alfresco

Tämä avoimen lähdekoodin alusta yhdistää ainutlaatuisella tavalla edistyneen asiakirjojen luomisen ja prosessien suorittamisen.

Nintex

Nintexin prosessiautomaatioalustan avulla yritykset voivat automatisoida tehokkaasti tärkeimmät prosessinsa ja luoda eri osastoille ketterästi omia työnkulkuja.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform kattaa Power BI-, Power Automate-, Power Apps- ja Virtual Agents -palvelut. Low-code-alustan avulla prosessien digitalisoiminen ja automatisoiminen on helppoa ja nopeaa.

Dynaamisen tapaustenhallinnan edut

Tarkastele asiakastietoja reaaliajassa

Paranna yhteistyötä, tee parempia liiketoimintapäätöksiä ja tarjoa lyömätöntä asiakaspalvelua.

Räätälöi työntekijäkokemus

Muokkaa näkymiä, merkitse tapauksia ja asiakirjoja suosikeiksi, lisää muistutuksia ja käytä muita hyödyllisiä toimintoja.

Nopeuta asiakirjojen luomista

Asiakirjojen luominen yhdellä napsautuksella ja automatisoidut työnkulut poistavat toistuvat ja rutiininomaiset tehtävät.

Kasvata tuottavuutta

Nopeuta seuranta- ja käsittelyaikoja ja lisää ristiin- ja lisämyyntiä palkkaamatta lisähenkilöstöä.

Paranna näkyvyyttä ja hallintaa

Reaaliaikaiset raportit ja kirjausketjut auttavat seuraamaan toimintojen tilaa, optimoimaan resurssit ja varmistamaan vaatimustenmukaisuuden.

Lisää asiakastyytyväisyyttä

Mukauta prosessit yksittäisiin tilanteisiin palvelutasosopimuksista ja yhdenmukaisuudesta tinkimättä.

Magic Quadrant – katsaus markkinoille

Tutustu Gartnerin vuotuiseen Content Services Platform -raporttiin ja alan johtaviin toimijoihin Microsoftiin, OpenTextiin ja Hylandiin.

Haluatko nähdä prosessiautomaation alustamme toiminnassa?

Pyydä asiantuntijoiltamme demoesitys!