Älykäs tiedonkeruu

Nujerra tietokuormitus ja automatisoi prosessit yhdellä alustalla 

Nujerra tietokuormitus ja automatisoi prosessit yhdellä alustalla

Tietokuormitus on suurin este digitaalisuuteen siirtymiselle. Tietoa tulee useista lähteistä, kuten paperisista ja elektronisista asiakirjoista, skannatuista kuvista, sähköposteista, fakseista ja mobiililaitteista. Miten näin monesta ja toisistaan poikkeavasta lähteestä saadaan lisäarvoa liiketoimintaan? 

Vastaus: ota käyttöön älykäs tiedonkeruumenetelmä. Edistynyttä teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu mahdollistaa minkä tahansa asiakirjatyypin käsittelyn kanavasta riippumatta. Asiakirjat organisoidaan ja ne ohjataan eteenpäin tekstintunnistuksen, koneoppimisen ja työnkulun kautta. 

Tiesitkö, että useimmat organisaatiot raportoivat investointien tuotosta jo 12 kuukauden kuluessa, kun pelkkä automaattinen luokittelu on otettu käyttöön?

Tekoälyllä vahvistettu tiedonkeruu on toimintatehokkuudeltaan aivan toista luokkaa kuin perinteiset tiedonkeruumenetelmät

Kehitimme yhdessä Acoladin kanssa yhden suurimmista ja monimutkaisimmista tiedonsyötön hallintajärjestelmistä Euroopassa tai muualla. Se oli myös valtava saavutus laitoksellemme. Olimme alamme todellisia edelläkävijöitä, kun julkaisimme ensimmäisen yrityssovelluksen ryhmänlaajuiseen käyttöön.

Johtavan rahoituslaitoksen päällikkö

Menestystarina

Kaappaaminen

Yksinkertaistettu asiakirjojen skannausprosessi, johon sisältyy skannaaminen selaimilta ja mobiililaitteilta. Tiedonkeruumenetelmä mahdollistaa asiakirjojen keräämisen myös muista lähteistä, kuten sähköposteista ja verkkokansioista.  

Luokittelu

Erilaisten asiakirjatyyppien älykäs tunnistus (esim. laskut, lainahakemukset, sopimukset), joka perustuu perinteiseen (viivakoodit, sivuerottimet) ja älykkääseen luokitteluteknologiaan.  

Poimiminen

Tietojen automaattinen poimiminen asiakirjoista hyödyntämällä useita tunnistusteknologioita, kuten tekstintunnistusta ja viivakoodeja.  

Validointi

Kun älykäs tiedonkeruu on poiminut tiedot aineistoista, ne validoidaan vertailemalla niitä olemassa oleviin tietoihin, joita säilytetään yrityksen sisällönhallintajärjestelmissä tai muissa tietovarastoissa. Vertailulla varmistetaan tietojen tarkkuus ja tuotantovirrassa mahdollisesti syntyneet prosessointivirheet. Näin voidaan esimerkiksi tarkistaa, että lainan tai uuden tilin hyväksyntää varten on saatu tarvittavat liiteasiakirjat.  

Toimitus

Automaattisen tunnistuksen, luokittelun ja poimimisen avulla tiedot ja asiakirjat lähetetään automaattisesti työnkulkuihin, prosessoitavaksi tai reititettäväksi, tai ne voidaan luokitella ja arkistoida yrityksen keskitettyyn sisällönhallinnan tietovarastoon.  

Saumaton integraatio

tiedostojen jakoon, yrityksen sisällönhallinnan tietovarastoon tai muihin yritysjärjestelmiin  

Muuta lähes missä tahansa muodossa olevat tiedostot TIFF- tai PDF-versioiksi
Aiheeseen liittyvää sisältöä

Dokumentit dataksi: Tiedonkeruu tekoälyn voimalla

Katso, kuinka älykkäät tiedonkeruuteknologiat auttavat muuntamaan dokumentit dataksi ja parantamaan organisaation tehokkuutta ja tuloksia.

Ota selvää, miten automaattinen tiedonkeruu voi parantaa liiketoimintasi tuottoa

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään