Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

HealthiViben menestystarina

Yhteistyö Acoladin kanssa paransi HealthiViben käännösprosessien tehokkuutta ja laadukkuutta

EtusivuAsiakaskokemuksiaHealthiViben menestystarina

HealthiViben käännöstarpeet

HealthiVibe tarjoaa potilaan näkökulmaa koskevia palveluita, joihin kuuluu laadullisia palveluita, kuten fokusryhmähaastatteluja, syvähaastatteluja, puhelinhaastatteluja, kliinisten kokeiden simulaatioita ja verkkoilmoitustauluja, sekä määrällisiä palveluja, kuten verkossa julkaistuja tyytyväisyyskyselyjä potilaille, potilashankintaa ja sairaanhoitoalan viestintää. Yritys harjoittaa yli 70 prosenttia liiketoiminnastaan maailmanlaajuisesti – yhteensä yli 65 maassa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. HealthiVibe tekee yhteistyötä Acoladin kanssa viikoittain erilaisten laadullisten ja määrällisten projektien parissa. Projektin koosta riippuen käännöksiä saatetaan tarvita jopa 50 eri kielelle. 

Käännöskumppani, jolla on vahvaa kokemusta biotieteiden alalta 

HealthiVibe on tehnyt yhteistyötä Acoladin kanssa yli viiden vuoden ajan ja toteuttanut yhdessä lukuisia käännösprojekteja. Acolad on kääntänyt HealthiViben käännösprojekteissa yhteensä noin 2,5 miljoonaa sanaa 103 eri kielelle.  HealthiViben projekteihin liittyy säädettyihin aikatauluihin perustuvia aikarajoitteita, ja käännösaikatauluun on tärkeää sisällyttää myös laaduntarkastus. HealthiVibe tarvitsi siis käännöskumppanin, joka pystyisi noudattamaan sovittuja aikarajoja sekä varmistamaan laadukkaat käännökset. Acoladin kääntäjillä on vahvaa kokemusta biotieteiden alalta, ja he kääntävät vain äidinkielelleen. Siten voidaan varmistaa, että käännökset ovat aina korkealaatuisia.  

Useiden projektien tehokas hallinta 

Laatu ja täsmällisyys ovat olennaisen tärkeässä asemassa biotieteiden alalla. HealthiVibe valitsi Acoladin yhteistyökumppanikseen, koska sillä on tarvittavat projektinhallintataidot ja prosessit laadukkaiden käännösten ja aikataulun mukaisten toimitusten varmistamiseksi. HealthiViben määrällisiin projekteihin kuuluu esimerkiksi tiettyyn hoidonaiheeseen liittyvät kyselytutkimuskysymykset ja kliiniseen kokeeseen osallistujien tyytyväisyyskyselyt.  HealthiViben sairaanhoitoalan viestintään liittyvät projektit koskevat esimerkiksi opiskelupaketteja, jotka sisältävät tiettyjä protokollia käsitteleviä materiaaleja ja potilasohjeita.  Näiden projektien tiedostot ovat Excel-muodossa ja ne on muunnettava Word-tiedostoiksi, jotta ne voidaan lähettää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston hyväksyttäväksi. 

”Henkilöstön käyttämä aika projektin valvomiseen, laaduntarkastukseen ja yritysten väliseen viestintään väheni huomattavasti.” 

– Jennifer Kelly, varatoimitusjohtaja, HealthiVibe 

Räätälöity työkalu säästää aikaa ja takaa entistä paremman laadun

HealthiViben tarpeiden perusteella Acolad-tiimi kehitti työkalun, jonka avulla tehostetaan käännösprosessia, poistetaan ylimääräiset työvaiheet ja säästetään näin HealthiViben aikaa kussakin käännösprojektissa. Työkalun ansiosta laaduntarkastus ja muu työskentely HealthiViben käännösprojekteissa sujuu aiempaa tehokkaammin. Vuonna 2019 HealthiVibe ja Acolad käyttivät tätä työkalua yli 700 käännöstoimeksiannon toteuttamisessa.  

HealthiViben näkökulma 

”Yhteistyö Acoladin kanssa on tuonut monia hyötyjä, joihin kuuluu esimerkiksi aito kumppanuus, valmius keskustella työkalujen ja prosessien kehittämismahdollisuuksista sekä tarjottuja palveluja koskeva kiinnostus.  Arvostamme paljon yrityksen takaamaa laatua ja tehokkuutta.”

 – Jennifer Kelly, varatoimitusjohtaja, HealthiVibe 

Tutustu lääkealan käännöspalveluihimme

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.