Lad os tale om dit projekt

+45 33 11 32 00

HomeGDPR

GDPR

Siden den 25. maj 2018 har alle virksomheder og medarbejdere haft pligt til at overholde GDPR, eller den generelle forordning om databeskyttelse, for at beskytte EU-borgeres personoplysninger og privatliv. Virksomheder, der ikke overholder GDPR, risikerer omfattende sanktioner, fra advarsler til store bøder. Derfor skal alle virksomheder (herunder alle SMV’er) indføre passende systemer og processer med henblik på at overholde lovgivningen vedrørende beskyttelse af kundeoplysninger.

 

I henhold til GDPR er følgende typer personoplysninger beskyttet: almindelige personoplysninger (såsom navn, adresse, personnummer), weboplysninger (IP-adresse, placering, cookiedata etc.), helbredsoplysninger og biometriske data, oplysninger om race eller etnicitet, politisk ståsted og seksuel orientering.

 

GDPR-reglerne finder ikke anvendelse på data, der bruges til rent private formål eller aktiviteter inden for rammerne af hjemmet. Brug af data inden for disse rammer må imidlertid ikke være forbundet med kommercielle eller forretningsmæssige aktiviteter.

 

Lovgivningen finder ikke kun anvendelse på virksomheder og medarbejdere i EU-landene. Den påvirker også virksomheder, der ikke har aktiviteter i EU-landene, men hvis transaktioner involverer lagring eller behandling af personoplysninger om EU-borgere i EU-lande.

 

Således skal professionelle oversættere, tolke, korrekturlæsere etc. overholde kravene i den generelle forordning om databeskyttelse, når de samarbejder med virksomheder, da de håndterer dokumenter, der indeholder virksomheders private oplysninger.

 

Virksomheder og medarbejdere skal dog også huske at overholde specifikke fortrolighedsaftaler (på engelsk også kendt som NDA (Non-Disclosure Agreement)). GDPR har til formål at beskytte private oplysninger, mens en fortrolighedsaftale skal hindre videregivelse af oplysninger, der direkte eller indirekte tilhører kunden. Disse aftaler er supplerende og skal indgås med den enkelte virksomhed for at sikre fuld overholdelse af både fortrolighed og GDPR-regler.

Lad os tale om dit projekt

Vi vender hurtigt tilbage til dig.