Implementering af datasikkerhed og compliance

Vi fokuserer på indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger, informationsstyring samt integreret ansvarlighed.

Gennemgående compliance-strategier

Den europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR) satte for alvor rammen for regulering af data, og det blev startskuddet til et stigende antal databeskyttelsesforordninger verden over. Disse forordninger indfører nye regler for organisationer, der tilbyder produkter eller services, med henblik på at beskytte persondata og privatlivets fred.

Eftersom dokumentstyring, sagsstyring, styring af virksomhedsprocesser og marketingteknologier ofte indeholder store mængder af data på kunder, medarbejdere eller endda andre partnere, påvirker forordninger om databeskyttelse virksomhedernes systemer til indholdsstyring og platforme til digitale oplevelser.

I Europa kan virksomheder, der ikke overholder GDPR, få en bøde på op til 20 millioner euro eller 4 % af deres årlige omsætning. Men den værste konsekvens for virksomheder, der ikke opfylder kravene om databeskyttelse, er, at de risikerer at miste kundernes tillid.

Uddan dine medarbejdere med et GDPR-kursus

Med vores e-learningpakke, der blandt andet indeholder et GDPR-kursus, kan du nemt oplyse dine medarbejdere om de helt grundlæggende krav i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Kortlægning af data og analyse af filer
 • Find ud af, hvilken slags persondata virksomheden har, og hvor det befinder sig, ved hjælp af kortlægning af data fra virksomhedens lagre, arkiver eller systemer (fysiske eller digitale).
 • Forstå, hvilken betydning de retlige krav vedrørende dataindsamling, databehandling og datalagring har for din forretning.
 • Sørg for at samle persondata ét sted, og digitaliser papirdokumenter med henblik på dataudtrækning og eliminering af fysiske optegnelser.
 • Klassificer data automatisk med avanceret søgefunktioner til metadata, indeksering og analyse, samtidig med at du identificerer indholdsbaserede compliance-problemer og -muligheder.

Informationsstyring og dataminimering

 • Hold styr på, hvilke arbejdsgange der indeholder personlige informationer, herunder procedurer til indhentning og opbevaring af samtykke.
 • Overhold kravene til dataminimering ved at opbevare optegnelser over behandling af personoplysninger, strømline dispositionsprocesser og automatisere lagringsplaner.
 • Få fuld kontrol ved hjælp af adgangstilladelser, revisionsspor, avancerede søgefunktioner, automatiseret håndhævelse af politikker samt justerbare notifikationer og rapporter.
 • Inkluder compliance og databeskyttelse i alle dine fremtidige projekter eller produkter, så beskyttelse af personoplysninger bliver en integreret del af din organisations daglige drift.
Vurdering af risici og konsekvenser vedrørende beskyttelse af personoplysninger
 • Undgå datatab, uautoriseret adgang og videregivelse med et revisionsspor, der ikke kan forfalskes, og som tager udgangspunkt i virksomhedens politikker og slutbrugerens tilladelser.
 • Opsæt sikkerhedskontroller og risikostyringsplaner for at undgå datatab, uautoriseret adgang, videregivelse af data eller systemindtrængen.
 • Undgå unødvendig spredning og eksponering af følsomme oplysninger via dynamiske teknikker til maskering af data (pseudonymisering eller anonymisering).
 • Få kontrol over dine data i løbet af hele dokumentationscyklussen – fra oprettelse og opbevaring til intern og ekstern deling i blandt andet cloud-services.

Styring af registre og compliance-kontroller

 • Sørg for at gennemgå gennemsigtigheds- og ansvarlighedsaktiviteterne i dine systemer, så du kan være sikker på, at du overholder kravene til datasuverænitet og til langtidsopbevaring af data.
 • Reducer risikoen for fremtidige driftsomkostninger samt forskriftsmæssige og retlige sanktioner, herunder sagsomkostninger og undersøgelser relateret til behandlingen af store datamængder.
 • Håndter anmodninger om adgang til data og underretninger ved brud effektivt med et skræddersyet system til sagsstyring, der automatiserer arbejdsgangene.
 • Udvis compliance med løbende revisioner med henblik på at vinde tillid på globalt plan, forbedre dit brands omdømme og øge dine kunders loyalitet.
Relateret indhold

GDRP: en virksomheds- og kundecentreret tilgang

Download vores gratis e-bog for at få en bedre forståelse af de vigtigste ændringer i GDPR, hvordan de potentielt kan påvirke din virksomhed, og hvordan du kan forberede dig på den nye databeskyttelsesforordning.

Lad os hjælpe dig med at opfylde datasikkerhedskravene og nå dine compliance-mål.

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at overholde alle sikkerhedsforskrifterne.