Lad os tale om dit projekt

+45 33 11 32 00

HomeDATABESKYTTELSESPOLITIK

DATABESKYTTELSESPOLITIK

 

Behandlingen af personoplysninger som følge af visning, browsing og brug af webstedet https://www.acolad.com (i det følgende “webstedet”) og de tilbudte tjenester på webstedet er underlagt denne databeskyttelsespolitik.

Indsamling af personoplysninger

ACOLAD (NIKITA GROUP) kan, i sin egenskab af dataansvarlig, fra brugerne modtage personoplysninger og -data om brugerne, herunder deres navn, IP-adresse, forbindelses- og browserdata og e-mailadresse. Visse personoplysninger er obligatoriske og visse er frivillige, og de skal opgives for at få adgang til eller fordel af visse tjenester på webstedet såsom nyhedsbreve og kontaktformularer. Du vil blive informeret om, hvorvidt data er obligatoriske eller frivillige på tidspunktet for indsamlingen, ved angivelse af en stjerne. Hvis obligatoriske personoplysninger ikke opgives, kan ACOLAD (NIKITA GROUP) ikke efterkomme brugerens anmodning.

Formål med indsamling af oplysninger

Indsamling, lagring og behandling af personoplysninger anvendes hovedsageligt med henblik på:

  • at administrere og forbedre relationerne mellem ACOLAD (NIKITA GROUP) og brugerne
  • at sikre, at webstedet fungerer korrekt
  • administration af de forretningsmæssige relationer mellem ACOLAD (NIKITA GROUP) og brugerne
  • at gøre det muligt for ACOLAD (NIKITA GROUP) at svare på henvendelser fra brugerne af webstedet
  • at sende publikationer, meddelelser og oplysninger fra ACOLAD (NIKITA GROUP) til brugerne på brugernes egen opfordring og
  • at gøre det muligt for ACOLAD (NIKITA GROUP) at overholde sine juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, navnlig hvad angår sikkerhed.

Datamodtager(e)

Data kan, mod betaling eller gratis, videreformidles og/eller overføres, til tredjepart, der har en kontraktmæssig relation til Acolad (Nikita Group), med henblik på at udføre de i kontrakten aftalte tjenester, som er nødvendige for at administrere webstedet, til logistiske formål, uden at brugerne skal give deres samtykke til dette. I tilfælde af en dokumenteret overtrædelse af juridiske eller lovgivningsmæssige bestemmelser kan disse oplysninger videregives for at efterkomme en udtrykkelig og begrundet anmodning fra de juridiske myndigheder.

Opbevaringsperiode

Personoplysninger må opbevares i den periode, hvor den forretningsmæssige relation er aktiv, og når relationen er afsluttet i en periode på højst tre år efter afslutningen af den forretningsmæssige relation, medmindre der foreligger en juridisk forpligtelse til at opbevare oplysninger, eller der er tale om bevismæssige formål eller regnskabsmæssige forpligtelser, i hvilket tilfælde personoplysningerne må opbevares i en periode, der ikke overskrider den begrænsningsperiode, der finder anvendelse i henhold til gældende lovgivning.

 

Udøvelse af rettigheder

I henhold til lovgivningen om databeskyttelse har alle ret til at få adgang til, redigere, begrænse, slette og, hvor det er relevant, overføre deres data samt ret til at gøre indsigelse, potentielt med forbehold af legitime og tvingende årsager, mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører dem. Denne ret kan til enhver tid udøves ved at skrive til følgende adresse: Acolad (Nikita Group) - 35 Rue de Paris, 92 100 Boulogne-Billancourt (Frankrig) eller sende en e-mail til: hello(@)mailing-acolad.com.

Brugere kan desuden udarbejde instruktioner for behandling af deres personoplysninger efter deres død. Disse rettigheder kan udøves på deres personlige profil på webstedet https://www.acolad.com ved at logge ind med den e-mailadresse og adgangskode, som blev oplyst på tidspunktet for registrering på webstedet. Endelig har brugerne også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå svindel og falske anmodninger vil vi muligvis bede dig om at dokumentere din identitet for at kunne besvare din henvendelse. Denne dokumentation vil blive destrueret, når din henvendelse er blevet behandlet.

Overførsel af data uden for EU

Da visse af vores partnere er placeret uden for EU, vil de indsamlede data således muligvis blive overført til lande uden for EU, hvor databeskyttelseslovgivningen afviger fra EU-lovgivningen, idet det fastslås, at hvis modtagerlandet ikke har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU, forpligter ACOLAD (NIKITA GROUP) sig til at indhente alle passende garantier, enten i form af en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller, i mangel af en sådan afgørelse, i form af passende aftalte garantier ved at fremsende en kopi af bindende interne regler, vedtagne standardkontraktklausuler, adfærdskodekser eller certificeringsordninger, der er godkendt af kompetente myndigheder.

Lad os tale om dit projekt

Vi vender hurtigt tilbage til dig.